Veřejné projednání Strategie komunitně vedeného rozvoje 2021 - 2027

Pro programové období 2021 - 2027 připravujeme novou strategii komunitně vedeného místního rozvoje tzv. SCLLD. 

Nyní zpracováváme analytickou část SCLLD, analýzu SWOT a analýzu problémů a potřeb. V rámci tohoto kroku jsme se rozhodli uspořádat veřejná projednání a požádat veřejnost o aktivní účast.

Veřejná projednání se uskuteční ve všech obcích v územní působnosti MAS. 

Prosím, udělejte si čas a přijďte si s námi popovídat o našem regionu, jeho silných, slabých stránkách, co chápete jako největší problém a potřebu, které bychom měli společně v příštím období řešit.

Aktuální materiály k jednání budeme postupně uveřejňovat zde.

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí
logo eu logo leader logo program rozvoje venkova