Co letos nabídl Den neziskovek?

Co letos nabídl Den neziskovek?

Letos jsme navštívili firmu Rautis v Poniklé a biozemědělce pana Malinského, který chová v Křížlicích ve výšce 700 metrů nad mořem ovečky a krávy bez chlévů a stájí. V Křížlicích jsme se podívali na pomník padlých v 1. světové válce, který opravil Jilemnický okrašlovací spolek (projekt MAS „Přiďte pobejt!“),  a dobře poobědvali v restauraci Pod Javorem. Odpoledne patřilo slavnostnímu otevření staré hasičské zbrojnice v Martinicích (projekt MAS), kde na nás čekali s občerstvením a tanečním vystoupením hasičských děvčat.

Pro závěr našeho programu jsme letos zvolili řemeslnou síň v pivovaru v Jilemnici, kde si účastníci akce mohli vyzkoušet některou z tradičních dovedností pod vedením lektorů – navlékali se korále, plstilo se do formiček, tkalo na stavu, dralo peří či připravovala vánoční výzdoba .

Čas zbyl i na promítání filmů MAS a přátelské posezení.

Soubory ke stažení:

kolac_od_malinskych.pdf (150kB)

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí
logo eu logo leader logo program rozvoje venkova