Výzvy uzavřeny

MAS ukončila první plánovací období 2007 - 2014

MAS za tuto dobu vyhlásila celkem 9 výzev, ve kterých bylo přijato 90 žádostí a následně podpořeno 81 projektů. Na celém území působnosti MAS žadatelé získali dotační příspěvek ve výši 35 408 146 Kč. Na konečnou realizaci všech vybraných projektů bylo vynaloženo (spolu se spoluúčastí žadatelů) zhruba 60 miliónů Kč.

Informace k vyhlášeným výzvám z let 2008 - 2014 naleznete v jednotlivých rubrikách Výzvy/ 1. - 9. výzva.

Pokyny pro žadatele:

V přiložených souborech naleznete informace o postupech MAS v rámci SPL

V přiložených souborech naleznete informace o postupech MAS v rámci SPL

Vyhlášení výzev, příjem a kontrola žádostí

Zde naleznete informace, jakým způsobem je výzva vyhlašována, kde budou žádosti přijímány. Kdo a jakým způsobem Vaše žádosti kontroluje.

Výběr projektů a zamezení střetu zájmu

V tomto dokumentu je popsáno jakým způsobem je Vaše žádost bodována, jak je zamezeno střetu zájmů. Dále je zde uveden způsob, jak jsou žádosti vybýrany k podpoře.

celý článek
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí
logo eu logo leader logo program rozvoje venkova