Výzvy uzavřeny

MAS ukončila první plánovací období 2007 - 2013

MAS za tuto dobu vyhlásila celkem 9 výzev, ve kterých bylo přijato 90 žádostí a následně podpořeno 81 projektů. Na celém území působnosti MAS žadatelé získali dotační příspěvek ve výši 35 408 146 Kč. Na konečnou realizaci všech vybraných projektů bylo vynaloženo (spolu se spoluúčastí žadatelů) zhruba 60 miliónů Kč.

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí
logo eu logo leader logo program rozvoje venkova