Pokyny pro žadatele:

V přiložených souborech naleznete informace o postupech MAS v rámci SPL

V přiložených souborech naleznete informace o postupech MAS v rámci SPL

Vyhlášení výzev, příjem a kontrola žádostí

Zde naleznete informace, jakým způsobem je výzva vyhlašována, kde budou žádosti přijímány. Kdo a jakým způsobem Vaše žádosti kontroluje.

Výběr projektů a zamezení střetu zájmu

V tomto dokumentu je popsáno jakým způsobem je Vaše žádost bodována, jak je zamezeno střetu zájmů. Dále je zde uveden způsob, jak jsou žádosti vybýrany k podpoře.

Soubory ke stažení:

Vyhlášení výzev, příjem a kontrola žádostí (17kB)
Transparentnost výběru projektů (233kB)

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí
logo eu logo leader logo program rozvoje venkova