Krkonošská sezóna

Krkonošská sezóna

Pod titulkem Kam putují evropské peníze a Za radovánkami i vzděláváním se naše MAS představuje v časopise Svazku měst a obcí Krkonoš

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí
logo eu logo leader logo program rozvoje venkova