Zpravodaj města Jilemnice

Články o naší činnosti naleznete na této webové adrese
http://www.mestojilemnice.cz/cz/jilemnice/zpravodaj-mesta/archiv-vytisku/

zejména v těchto číslech

4/2012, 3/2012, 1/2012, 11/2011, 4/2011, 3/2011, 2/2011. 11/2010
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí
logo eu logo leader logo program rozvoje venkova