Úspěšné projekty 3. veřejné výzvy

Úspěšné projekty 3. veřejné výzvy

Počátkem listopadu 2009 byla vyhlášena třetí veřejná výzva k podávání projektů. Otevíralo se všech 8 fichí. Z 10 projektů, které se ucházely o podporu, prošlo úspěšně výběrovým kolečkem 7 projektů. Jejich doporučení k financování v celkové výši 4 miliony korun schválila valná hromada MAS „Přiďte pobejt!“ dne 2. února 2010.
Dosud se podařilo prostřednictvím projektů, které byly vybrány v 1. a 2. veřejné výzvě a přijaty k financování v rámci programu Leader, přivést na území MAS prostřednictvím 24 projektů téměř 14 milionů korun.

Soubory ke stažení:

vybrane projekty (36kB)
seznam nevybranych zadosti 3.pdf (29kB)

Fiche č. 1 - Diverzifikace zemědělských podniků

Zde naleznete potřebné informace k Fichi č. 1

Soubory ke stažení:

f1_1.pdf (86kB)

Fiche č. 2 - Modernizace zemědělských podniků

Zde naleznete potřebné informace k Fichi č. 2

Soubory ke stažení:

f2_1.pdf (78kB)

Fiche č. 3 - Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje

Zde naleznete potřebné informace k Fichi č. 3

Soubory ke stažení:

f3_1.pdf (79kB)

Fiche č. 4 - Náš tradiční venkov

Zde naleznete potřebné informace k Fichi č. 4

Soubory ke stažení:

f4_1.pdf (85kB)

Fiche č. 5 - Obnova a rozvoj občanské vybavenosti

Zde naleznete potřebné informace k Fichi č. 5

Soubory ke stažení:

f5_1.pdf (84kB)

Fiche č. 6 - Podpora šetrných forem cestovního ruchu s ohledem na trvale udržitelný rozvoj

Zde naleznete potřebné informace k Fichi č. 6

Soubory ke stažení:

f6_1.pdf (80kB)

Fiche č. 7 - Rozvoj infrastruktury oblastí cestovního ruchu

Zde naleznete potřebné informace k Fichi č. 7

Soubory ke stažení:

f7_1.pdf (78kB)

Fiche č. 8 - Vzdělávání a informace

Zde naleznete potřebné informace k Fichi č. 8

Soubory ke stažení:

f8_1.pdf (72kB)

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí
logo eu logo leader logo program rozvoje venkova