ZÁPISY Z JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY

Valná hromada je nejvyšším orgánem MAS "Přiďte pobejt!" z. s. Je tvořena všemi členy spolku.

→ Zde naleznete zápisy z jednání valné hromady.

 

ZÁPISY Z JEDNÁNÍ RADY

Rada je kolektivním statutárním zástupcem MAS "Přiďte pobejt!" z. s. V případě realizace programů LEADER (CLLD) vykonává funkce rozhodovacího orgánu.

→ Zde naleznete zápisy z jednání rady.

 

ZÁPISY Z VÝBĚROVÉ KOMISE

Výběrová komise (dříve programový výbor) provádí hodnocení a bodování projektů předložených ve výzvách MAS.

→ Zde naleznete zápisy z jednání výběrové komise.

 

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí
logo eu logo leader logo program rozvoje venkova