Projekty vybrány k podpoře

IROP - výzvy 5. a 7.

Dne 31.1.2019 doporučila rada k financování investiční projekty z oblastí sociální služby a vzdělávání.

Díky podpoře MAS budou v Jilemnici vybudovány sociální byty pro osoby v bytové nouzi.

Ve školách v Čisté u Horek a v Jilemnici pak budou vybaveny multifunčkní učebny na výuku cizích jazyků, přírodních věd a digitálních technologií. Zároveň zde budou provedeny stavební úpravy tak, aby byly nové třídy bezbariérově dostupné. Projekt shodného zaměření v Rokytnici nad Jizerou byl zařazen na seznam náhradních projektů.

Více informací o výzvách a doporučených projektech naleznete zde (výzvy 5. a 7.).

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí
logo eu logo leader logo program rozvoje venkova