Čistá řeka Jizera 2020

3. ročník

Zveme všechny zájemce o pomoc a dobrovolníky na akci ČISTÁ ŘEKA JIZERA 2020.

 

Jedná se o úklid řeky Jizery a jejího okolí ve dnech 9. - 10. 10. 2020

Můžete se přidat a zapojit se jako dobrovolník při úklidu. Na území MAS "Přiďte pobejt!" z. s. nebude úklid centrálně organizován. Dobrovolníci - jednotlivci či skupiny si vyberou místo, které chtějí uklidit, vyzvednou si úklidové prostředky (pytle a rukavice) v informačních centrech v Rokytnici nad Jizerou, v Jilemnici nebo se domluví v kanceláři MAS (734 548 207, masjilemnice@seznam.cz). Sebraný odpad prosím dovezte na místa k tomu určená, případně informujte MAS a my zařídíme odvoz. Vzhledem k charakteru území, prosíme, dbejte na svoji bezpečnost!!! 

MAS "Přiďte pobejt!" z. s. vyhlašuje soutěž o:

  • NEJ fotku z úklidu 
  • NEJ smetí

Fotografie zasílejte na masjilemnice@seznam.cz do 18.10.2020.

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí
logo eu logo leader logo program rozvoje venkova