27.11.2012

Stará škola se hlásí

Nový vítr v Zálesní Lhotě

Nové občanské sdružení Stará škola vzniklo v Zálesní Lhotě u Studence. Proč?

Z nemovitostí už zbývá  obci Zálesní Lhota pouze budova mateřské školy a budova bývalé základní školy. Na obecním katastru jsou i pěkné drobné stavby, pomníky, kapličky a sochy - dědictví, o které je třeba pečovat. Společenský život ve vesnici skomírá. Mnozí pamatují ale jiné časy a vzpomínky, zápisky a fotografie jsou cenným odkazem, pamětí, kterou je třeba také zachytit. To vše považují za důležité. Důležité je se ale i sejít, nalézt společné téma, podělit se o své nápady, zkušenosti a dovednosti a zažít dobrý pocit ze společného díla.

První příležitostí k setkání pro místní i přespolní je koncert v kostele sv. Jana Nepomuckého v Zálesní Lhotě.
Sobota 1. prosince v 18 hodin
Jarmila Kosinová – zpěv, Daniela Valtová Kosinová - varhany

Soubory ke stažení:

leták[1]_upr.doc (21kB)

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí
logo eu logo leader logo program rozvoje venkova