07.01.2013

8. výzva časový harmonogram

zasedání PV 24.1.2013                    

zasedání VK 29.1.2013, 12.2.2012, vždy od 16:00 hod.

zasedání PV 14.2.2013                                                                                                                           

zasedání  VH 19.2.2013

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí
logo eu logo leader logo program rozvoje venkova