Přijďte se vyjádřit k připravované strategii MAS pro Jilemnicko
 

Přijďte se vyjádřit k připravované strategii MAS pro Jilemnicko

středa 19. června v 14:00 hodin v přísálí SD Jilm v Jilemnici.

Zveme vás na společné jednání nad současným stavem a budoucí podobou území MAS „Přiďte pobejt!“o.s. Těšíme se i na Váš hlas a Vaše názory.

Sejdeme se u lehkého občerstvení ve 14 hodin a vlastní jednání zahájíme ve 14,30 hod.

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí
logo eu logo leader logo program rozvoje venkova