14.01.2014

Jak nás vidíte?

Dotazník napoví

Roky činnosti MAS „Přiďte pobejt!“ ve regionu se staly i hlavním tématem bakalářské práce. Studentka nyní sbírá prostřednictvím dotazníku informace, které budou zároveň sloužit i nám při zpracování nové strategie rozvoje území do dalších let.

Prosím věnujte několik minut dotazníku. Děkujeme.

Související externí odkazy:

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí
logo eu logo leader logo program rozvoje venkova