Krkonoše originální produkt

MAS Krkonoše vyhlašuje výzvu

Výzva k předkládání Žádostí o udělení značky KRKONOŠE originální produkt

Uzávěrka příjmu žádostí je 7.11.2014. Certifikovat lze např. potraviny, zemědělské produkty, řemeslné výrobky, umělecká díla, nebo přírodní produkty bez ohledu na to, zda se jedná o řemeslníka, firmu, nebo výrobce, který má řemeslo jen jako koníček. Rozhodující je původ výrobku, kvalita, šetrnost k přírodě a vazba na region

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí
logo eu logo leader logo program rozvoje venkova