Valná hromada

Pozvánka na valnou hromadu

 Dne:            20.1. 2015

                     od 15,00 hodin

                     v zasedací místnosti MěÚ v Jilemnici

   Program:

1.  Zahájení

2. Schválení programu valné hromady

3. Volba sčítací, návrhové komise, volební komise

4. Schválení změn ve stanovách a v jednacím řádu pro zapsaný spolek

5. Volby do orgánů MAS

6. Schválení výroční zprávy a účetní uzávěrky za rok 2014

7. Seznámení se Strategií komunitně vedeného rozvoje pro období 2014-2020

8. Diskuse

9. Návrh a schválení usnesení

10. Závěr

  Prosíme o potvrzení Vaší účasti na adrese: vera.noskova@seznam.cz.

 

Soubory ke stažení:

Stanovy MAS pro zápis spolku (105kB)
Nový formulář přihlášky (168kB)
Doplňující informace k valné hromadě (979kB)

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí
logo eu logo leader logo program rozvoje venkova