Metodika

Zveřejňujeme metodiku pro monitoring a hodnocení programu Leader

Výstupem realizace projektu EVALUACE A MONITORING: Příklady dobré praxe z Libereckého kraje 2007 - 2013 je metodika, kterou jsme zveřejnili spolu s dalšími informacemi o projektu v sekci Projekty spolupráce.

Podívejte se také:

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí
logo eu logo leader logo program rozvoje venkova