Pozvánka pro zemedělce a podnikatele

v rámci PRV

Dovolujeme si vás  pozvat na společnou besedu  k dopracování strategie MAS „Přiďte pobejt!“ z. s. pro začínající plánovací období, která se bude konat dne 3. 2. 2016 od 10 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu v Jilemnici.

Téma: Rozvojový potenciál území v rámci Programu rozvoje venkova.

Výstup z jednání bude důležitým pokladem pro zaměření strategie MAS „Přiďte pobejt!“do podporované oblasti Programového rámce PRV na období 2015 - 2020.

Prosím o potvrzení Vaší účasti na emailové adrese: masjilemnice@seznam.cz

Soubory ke stažení:

pozvánka_na projednani_pr_prv_1.pdf (111kB)

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí
logo eu logo leader logo program rozvoje venkova