Pozvánka pro zástupce obcí

v rámci IROP

Dovolujeme si vás  pozvat na společnou besedu  k dopracování strategie MAS „Přiďte pobejt!“ z. s. pro začínající plánovací období, která se bude konat dne 3. 2. 2016 od 15 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu v Jilemnici

         Téma: Rozvojový potenciál území v rámci Operačního programu IROP

Výstup z jednání bude důležitým pokladem pro zaměření strategie MAS do podporované oblasti Programového rámce IROP na období 2014-2020.

Prosím o potvrzení Vaší účasti na emailové adrese: masjilemnice@seznam.cz

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí
logo eu logo leader logo program rozvoje venkova