Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS

Valná hromada MAS 15.3.2016 schválila Strategii komunitně vedeného místního rozvoje území MAS.

Valná hromada dne 28.3.2017 vzala na vědomí schválení Strategie řídícími orgány ze dne 8. 3. 2017.

Soubory ke stažení:

Strategická část, revize 25. 9. 2017 (2152kB)
Analytická část (7705kB)
Strategická část konečná verze (883kB)
Finanční plán konečná verze (248kB)
Implementační část (301kB)
Mapa území (656kB)
Zapojení komunity (2199kB)

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí
logo eu logo leader logo program rozvoje venkova