Řídící výbor

Řídící výbor

MAP Jilemnicko má ustaven Řídící výbor, který je hlavním představitelem a pracovním orgánem partnerství MAP. Řídící výbor plánuje tvorbu a schvaluje Místní akční plán.

Zápis z ustavujícího jednání 18. 4. 2016 naleznete v příloze. Statut a Jednací řád ŘV naleznete v příloze

S

Zápis ze schválení Stretagického rámce MAP Jilemnicko dne 22.7. naleznete v příloze

Soubory ke stažení:

Schválený statut ŘV (458kB)
Jednací řád ŘV (224kB)

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí
logo eu logo leader logo program rozvoje venkova