5. jednání Řídícího výboru

Řídící výbor projektu MAP Jilemnicko se sešel na svém 5. zasedání. Jednání se uskutečnilo 31. 8. 2017 ve 14:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Jilemnice. I přeš nižší účast byl Řídící výbor usnášeníschopný a schválil tak řadu důležitých dokumentů - Strategický rámec (verze 5), Memorandum o spolupráci a Program vzdělávacích aktivit. Členové ŘV byli informováni o dalších aktivitách v MAPu, zejména o tvorbě Akčního plánu, jenž se bude realizovat na podzim toho roku. Podrobnější informace naleznete v Zápise z 5. jednání ŘV.

Soubory ke stažení:

Pozvánka na 5. jednání ŘV (642kB)
Program jednání_5. ŘV (378kB)
Zápis z jednání_5. ŘV (597kB)

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí
logo eu logo leader logo program rozvoje venkova