Projekt „Geopark - poznání, rozvoj, sjednocení“

Projekt využívá výjimečných geomorfologických a geologických hodnot regionu.  Projekt nalezl zahraničního partnera - MAS GAL Valle del Crocchio, dále spolupracují OPS pro Český ráj a MAS Brána do Českého ráje, o. s.

V rámci projektu by mělo dojít k setkávání řemeslníků, vzájemnému předávání tradic a metodickému vedení značení turistických tras.

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí
logo eu logo leader logo program rozvoje venkova