Projekt „Geopark - poznání, rozvoj, sjednocení“,

mezinárodní projekt zahájen - více viz záložka GEOPARK

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí
logo eu logo leader logo program rozvoje venkova