Projekty z let 2007 - 2008

Na přelomu let 2007- 2008 uskutečnila MAS vzdělávací programy pro veřejnost v rámci menšího projektu „Zelená energie“, získaného z Grantového programu Libereckého kraje.

Na podzim 2007 proběhly „Zelené úterky“ – poradenská odpoledne pro veřejnost 

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí
logo eu logo leader logo program rozvoje venkova