MAP a IROP

aneb Jste v tabulce?

Naplánované projektové záměry všech institucí, které se věnují vzdělávání dětí do 15 let, jsou uvedeny ve Strategickém rámci MAP. A to nejen v případě, pokud tyto organizace chtějí v blízké době na své plány čerpat finance z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). MAP má také za úkol mapovat stav předpokládaných investic v regionu, informace posouvá na kraj, kde by se podle toho měly upravovat objemy výhledových dotačních toků.

Jejich přehled naleznete v aktualizované verzi Strategického rámce MAP Jilemnicko z ledna 2017.

Vice viz MAP Jilemnicko/Dokumenty

Zde je odkaz na aktuální výzvy IROP týkající se vzdělávání a MAP:

https://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-56-Infrastruktura-pro-zajmove,-neformalni-a-celozivotni-vzdel

https://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-46-Infrastruktura-zakladnich-skol

Výzvu MAS týkající se vzdělávání připravujeme v 1. polovině roku 2017.

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí
logo eu logo leader logo program rozvoje venkova