Škola, do které chodím rád/a - ZMĚNA TERMÍNU

MAP Jilemnicko Vás zve na seminář na téma Škola, do které chodím rád/a.

Pozor, došlo ke změně termínu! Seminář se přesouvá z 22. 1. 2018 na 19. 2 od 15 do 18 hodin v ZŠ Komenského Jilemnice a navazuje na program Za jeden provaz, který byl v rámci projektu realizován na několika školách. Program měl za cíl podpořit pozitivní klima ve třídě a na semináři se dozvíte o něm, o použité metodice i možnosti využití. Bližší informace naleznete v pozvánce.

Soubory ke stažení:

pozvanka_metodický den 22.1_2018.pdf (682kB)

Vědomá komunikace

MAP Jilemnicko Vás zve na další seminář - tentokrát na téma Vědomá komunikace. Seminář je určen nejen pro pedagogy, ale i rodičům a dalším zájemcům o téma. Akce se koná v sobotu 20. 1. 2018 od 9 do 18 h v Jilemnickém pivovaru, v prostorách ICM Jilemnice. Bližší informace naleznete v pozvánce.

Vzhledem ke konci projektu se jedná o jeden z posledních seminářů, tak neváhejte a přijďte se vzdělávat!

Soubory ke stažení:

pozvanka_vědomá komunikace_20.1._2018.pdf (685kB)

Jak vést třídnickou hodinu

MAP Jilemnicko zve pedagogy ZŠ na jeden z posledních seminářů v rámci projektu MAP Jilemnicko, tentokrát na téma Jak vést třídnickou hodinu. Seminář se uskuteční v pondělí 8. 1. 2018 v ZŠ Komenského 288, Jilemnice od 15 do 18 hodin. Bližší informace naleznete v přiložené pozvánce. Přijďte se vzdělávat i v novém roce!

celý článek

Dvouleté děti v MŠ

MAP Jilemnicko si Vás dovoluje pozvat na další vzdělávací seminář pro pedagogy - tentokrát na téma Dvouleté děti v MŠ. Seminář je akreditovaný v rámci DVPP a protože má časovou dotaci 16 h, je rozdělen do dvou modulů - pátek odpoledne a sobota dopoledne. 1. modul se koná v termínu 3. - 4. 11. 2017, 2. modul v termínu 5. - 6. 1. 2018. Seminář proběhne vždy v Jilemnici a je pro všechny účastníky zdarma. Bližší informace naleznete na pozvánce. Přihlšujte se, prostím, na e-mail:sulanova.lenka@gmail.com do 27. 10. 2017.

celý článek

Vědomá komunikace

MAP Jilemnicko Vás zve na další seminář -tentokrát na téma Vědomá komunikace. Seminář je určen nejen pro pedagogy, ale i rodičům a dalším zájemcům o téma. Akce se koná v sobotu 2. 12. 2017 od 9 do 18 h v Jilemnickém pivovaru, v prostorách ICM Jilemnice. Bližší informace naleznete v pozvánce.

celý článek

Metodický den pro ředitele MŠ a ZŠ

MAP Jilemnicko pořádá Metodický den pro ředitele MŠ a ZŠ a jejich zřizovatele. Akce se koná dne 6. 12. 2017 v SD Jilm v Jilemnici od 9 do 17 h a bude rozdělena do dvou tematických bloků. 1. blok je věnován aktivitám spolupráce, 2. blok pak aktuálnímu Obecnému nařízení o ochraně osobních údajů. Bližší informace nalezenete v pozvánce. V případě zájmu se, prosím, registrujte na adrese: sulanova.lenka@gmail.com do 4. 12. 2017.

celý článek

Rozvoj čtenářství - nový termín!!!

MAP Jilemnicko zve všechny pedagogy ZŠ, knihovnice a knihovníky, ale další zájemce na seminář na téma Rozvoj čtenářství. Dozvíte se na něm mnoho zajímavostí o tom, jak čtenářství u dětí rozvíjet, jaké volit metody, jaké jsou aktuální novinky a také mnoho praktických informací od zkušené lektorky Mgr. Hany Antonínové Hegerové (Podještědské gymnázium aj.). Těšíme se na Vás 7. 12. 2017 v ZŠ J. Harracha v Jilemnice od 15 do 17 hodin. Bližší informace naleznete v přiložené pozvánce. Přihlašujte se na seminář, prosím, na adresu: sulanova.lenka@gmail.com do pondělí 6. 12. 2017.

celý článek

Dítě s potřebou podpůrných opatření v MŠ

Seminář pro pedagogy MŠ

UPOZORNĚNÍ!

Termín konání semináře 27. 10. 2017 se z důvodu nepřítomnosti lektorky bohužel ruší. Náhradní termín semináře je 1. 12. 2017 od 13:00. Omlouváme se zakomplikace a děkujeme za pochopení.

celý článek

Bezpečně v kyberprostoru

MAP Jilemnicko zve pedagogy, rodiče a veřejnost na přednášku s názvem Bezpečně v kyberprostoru, která se koná v pondělí 6. 11. 2017 od 15:00 do 18:00 v ZŠ J. Harracha Jilemnice. Na přednášce se seznámíte blíže s problematikou kyberšikny, jak ošetřit práci Vašeho dítěte na PC a mnoho dalších informací na aktuální téma. Bližší informace naleznete v přihlášce.

celý článek

Třída v cloudu

MAP Jilemnicko zve všechny nadšené pedagogy na další vzdělávací akci, tentokrát na téma Třída v cloudu. Seminář se koná v pondělí 1. 11. 2017 od 15 do 18 hodin v ZŠ Komenského v Jilemnici a je určen pro všechny pedagogy, nejen ICT. Dozvíte se mnoho užitečných informací o tom, jak zapojit ICT techniku do výuky, jak tvořit dokumenty a jak je sdílet, jaké aplikace ve výuce využívat apod. Bližší informace naleznete v pozvánce.

celý článek

Formativní hodnocení

Přijmětě pozvání na další vzdělávací akci zaměřenou zejména pro pedagogy na téma Formativní hodnocení ve škole. Akce se koná v rámci tzv. Klubu za školou v pondělí 16. 10. 2017 na Městkém úřadě v Jilemnici od 14:00 do 16:00 hodin. Přijďte se seznámit s jiným způsobem hodnocení žáků, které efektivněji motivuje žáky ke vzdělávání. Bližší informace naleznete v pozvánce.

celý článek

Témata vzdělávacích akcí MAP Jilemnicko

MAP Jilemnicko sbírá návrhy vzdělávacích aktivit, které by vás, pedagogy, zajímaly a které byste chtěli na Jilemnicku realizovat. V rámci projektu MAP Jilemnicko pořádáme vzdělávací akce jako semináře, workshopy, diskuze aj., které jsou pro účastníky zdarma (pedagogové, rodiče, ředitelé, zřizovatelé). Pojďte MAPovat s námi a pomozte nám sesbírat zajímavé nápady na vzdělávání, lektory apod., které mohou pomoci i ostatním kolegům. Níže naleznete odkaz na sdílenou tabulku, kde můžete zapisovat svoje návrhy. Pokud by Vám tato forma nevyhovovala, zašlete téma elektronickou poštou na adresu sulanova.lenka@gmail.com. Návrhy přijímáme do termínu 25. 8. 2017.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1FbIY9vAQICUMzW1w-Sj50T3TvGLtWeryGYB-UkjfyTo/edit?usp=sharing

celý článek
pozvánka

Seminář na téma: Spolupráce asistenta a pedagoga

pro pedagogy MŠ a ZŠ a výchovné poradce

středa 3.5.2017 od 14.00 - 18.00 na ZŠ J. Harracha v Jilemnici

Lektorka: Mgr. Šárka Šantrochová

Seminář je akreditovaný v rámci NIDV

Akce je pro všechny účastníky zdarma!

registrace na seminář do Pá 28. 4. 2017 na adrese:sulanova.lenka@gmail.com

celý článek

Aktuální změny v předškolním vzdělávání

pro pedagogy z mateřských škol

V úterý 18. dubna 2017 na MěÚ v Jilemnici

- od 14 do 16 hodin

Změny v RVP PV, úpravy ŠVP PV, vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a autoevaluace školy

Lektoři: Mgr. D. Rakoušová, ředitelka MŠ Sluníčko v Turnově
a Mgr. K. Bárta, učitel na Katedře PP FP TUL

celý článek

POzvánka do Klubu za školou

Téma : Kritické myšlení

Opět se setkáváme nad netradičními cestami ke vzdělávání:
Čtvrtek 6. dubna 2017, 15 - 17 hodin
Společenský dům Jilm
Kritické myšlení je program, který podporuje žáky v samostatném myšlení, v tvořivém přístupu k novým situacím, ve schopnosti spolupracovat s ostatními,v respektování názoru druhých.
Metodu nám představí: Mgr. Šárka Bartošová a Mgr. Miloslav Kůta
(ZŠ Lesní Liberec)

celý článek

Školní úspěch každého žáka

Přednáška s besedou pro rodiče i učitele

Nad smyslem úspěchu či neúspěchu našich dětí ve škole se bude zamýšlet psychoterapeut a speciální pedagog Pavel Kalpalcis

Pondělí 6. března 2017, Základní škola v Poniklé.
Začátek v 16 hodin

 

celý článek

Otevíráme Klub za školou

1. Storytelling - učíme se příběhem

Ve středu 1. února 2017 otevíráme Klub za školou pro učitele i rodiče nevšední nabídkou – představením metody storytellingu – učení se vyprávěním příběhů. Klubová setkání budou vždy jen takové ochutnávky nových metod a cest ke vzdělávání. Nyní se ještě setkáváme provizorně v pivovaru – v řemeslné síni v Jilemnici, další pokračovaní počátkem března (patrně kritické myšlení) bude již v novém zajímavém zázemí.

celý článek

Jak vést děti k opravdovým hodnotám

připravujeme seminář s besedou pro rodiče i učitele

Vysoké nad Jizerou - divadlo
20. ledna 2017 od 17 hodin

Jakým způsobem vychovávat dítě, aby se podporovaly jeho dobré vlastnosti - podpora dítěte v jeho harmonickém vývoji - jak předcházet konfliktům, hádkám a nedorozumění - přirozené vývojové stupně dítěte a jaký přístup ze strany rodičů v daném období používat

Přednáší a na otázky bude odpovídat Pavel Kalpakcis  - psychoterapeut a speciální pedagog

celý článek

Komunikace s rodiči – Jak vést třídní schůzku.

téma pro učitele

V pondělí 23. ledna 2017 se uskuteční na ZŠ Komenského 288v Jilemnici přednáška s besedou na téma Komunikace s rodiči – Jak vést třídní schůzku.

celý článek
Charakteristika vnímání času v předškolním vzdělávání

Charakteristika vnímání času v předškolním vzdělávání

seminář pro učitele mateřských škol

6. ledna 2017 od 14.15 h v Základní škole Poniklá

Seminář PhDr. Michaely Kaslové upozorní na různé strategie seznamování s časem a poukáže u každé strategie na klady a úskalí. Charakteristiky strategií budou provázány na jeden ze tří klíčových pohledů: a) izolované momenty (buď separovaně, nebo ve vztahu); b) omezené časové úseky; c) kontinuální pojetí. K semináři je vytvořen osmistránkový text i s příklady aktivit a kritickým hodnocením dostupných materiálů. Seminář prováže teoretickou část s praktickou ve dvou úrovních: dílna  a ukázka práce s dětmi s následnou analýzou dětských reakcí na specifické podněty. Účastníci v dílně propojí historii měření času v různých prostředích s možností využití  některých prvků v mateřské škole a seznámí se s podobnými zkušenostmi ze zahraničí. Speciální pozornost bude věnována pozorování stínů v souvislostí s "pohybem slunce po obloze".

 

celý článek

Pracujeme na Vzdělávacím plánu MAP Jilemnicko

Během podzimních měsíců probíhal v území průzkum směřující ke stanovení prioritních potřeb skupin v připravovaném vzdělávacím plánu na roky 2016/2017. Formou individuálních a skupinových hovorů i setkáním v pracovních skupinách Mateřské školy a Neformální vzdělávání a volný čas se dospělo k okruhu tématických priorit, pro které je třeba hledat formu i obsah. První konkrétním výstupem bylo zahájení série seminářů pro učitelky MŠ, které povede PhDr. Michaela Kaslová.

celý článek
Seminář Inkluze v mateřských a základních školách

Seminář Inkluze v mateřských a základních školách

Budování znalostních kapacit

Středa 5. října 2016 od 9 do 12,30 h
v zasedací místnosti MěÚ Jilemnice
Přednáší Mgr. Věra Provazníková,
ředitelka Pedagogicko - psychologické poradny ze Semil

celý článek
 Seminář Předmatematická gramotnost

Seminář Předmatematická gramotnost

Budování znalostních kapacit

Termín: 16. září 2016, 13 – 19 hodin
v budově Mateřské školy ve Studenci

Pro učitele MŠ a učitele 1. stupně ZŠ

V rámci aktivity projektu MAP Jilemnicka Budování znalostních kapacit proběhl ve Studenci akreditovaný vzdělávací seminář na téma "Předmatematická gramotnost-předmatematické představy v MŠ" vedené paní PhDr. Michaelou Kaslovou. Účastníci byli seznámeni s informacemi o prolínáním předmatematických představ ve všech aktivitách a činnostech v životě předškolního dítěte. Úvodní část proběhla s praktickou ukázkou za účasti dětí z MŠ ve Studenci. Po absolvování tohoto semináře bylo vydáno 16 účastníkům akreditované osvědčení z NIVD Liberec.

Celý zápis naleznete v příloze

celý článek
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí
logo eu logo leader logo program rozvoje venkova