Setkání k tvorbě Aktivit spolupráce

Pojďte s námi diskutovat, mapovat a tvořit akční plán vzdělávání na Jilemnicku!

KDY: úterý 3. 10. 2017 od 16 do 17 hod.

KDE: Jilemnický pivovar čp. 1, Salónek ve věži

KDO: kromě členů pracovních skupin z řad peda- gogických pracovníků zveme i ostatní pedagogy MŠ/ZŠ, rodiče, zastupitele obcí, NNO a příznivce vzdělávání v regionu Jilemnicka

CÍL: vytvořit souhrn ativit spolupráce organizací působících ve vzdělávání na území Jilemnicka.Tyto aktivity budou moci být hrazené z následného projeku MAPu.

WORKSHOP K TVORBĚ AKČNÍHO PLÁNU

Pojďte s námi diskutovat, mapovat a tvořit akční plán vzdělávání na Jilemnicku!

KDY: pondělí 5. 6. 2017 od 14 do 17 hod.

KDE: zasedací místnost Městského úřadu v Jilemnici

KDO: kromě členů pracovních skupin z řad peda- gogických pracovníků zveme i ostatní peda- gogy MŠ/ZŠ, rodiče, zastupitele obcí, NNO a příznivce vzdělávání v regionu Jilemnicka

Workshopem Vás provedou Mgr. Karel Bárta (věcný manažer projektu MAP Jilemnicko s dlouholetými zkušenostmi ve školství) a Mgr. Petr Kulíšek (facilitátor, metodik, realizátor projektů).

celý článek

Pracovní skupiny sdružují aktivní lidi z regionu, kteří se podílejí na společném zpracování vybraných témat pro akční plán MAP. Vymezením problémových oblastí ve vzdělávání vznikla potřeba jednat v těchto pracovních skupinách:

Pracovní skupina Mateřské školy – vedoucí Alena Vaněčková
Pracovní skupina Základní školy – vedoucí Mgr. Tibor Hájek
Pracovní skupina Neformální vzdělávání – vedoucí Ing. Lubomír Jiřiště

Vedoucí pracovních skupin se podílejí zejména na společném zpracování vybraných témat, aktivizování cílových skupin (pedagogové, rodiče, děti a žáci, zřizovatelé a veřejnost), vypracování zpráv o činnosti pracovní skupiny pro Realizační tým a vyhledávání témat pro budování znalostních kapacit

Pracovní skupina Mateřské školy

Pracovní skupina Mateřské školy

Pracovní skupina Mateřské školy se sešla dvakrát nad vzdělávacím programem, vedeným výbornou lektorkou, dr. Kaslovou. Program zaměřený na matematickou pregramotnost  s pokračovaním tématu seminářem Charakteristika vnímání času v předškolním vzdělávání se uskutečnil ve Studenci (září 2016) a v Poniklé (leden 017).  Akce se zúčastnilo 19 a 13 učitelek z mateřských škol z regionu.
Vedoucím garantem pracovní skupiny byla Mgr. Jana Kázmerová, kterou v od března 2017 vystřídala Alena Vaněčkov.

celý článek

Neformální vzdělávání a volný čas

Pracovní skupina MAP

Neformální vzdělávání a volnočasové aktivity napomáhají formovat, vzdělávat a rozvíjet děti v čase mimo školní docházku. A to včetně těch, které se zařazují do procesu vzdělávání s určitými problémy. V pracovní skupině Neformální vzdělávání a volný čas se setkávají zástupci hasičů a skautů, ředitelé soukromých muzeí, Informačního mládežnického centra z Jilemnice, dvou Základních uměleckých škol z území, Domu dětí a mládeže a knihoven.
Vedoucím garantem pracovní skupiny je Ing. Lubomír Jiřiště.

celý článek
Děti a volný čas

Děti a volný čas

setkání pracovní skupiny Neformální vzdělávání a volný čas

Dne 7. října se sešli zástupci institucí a spolků, pro které je naplňování volného času dětí posláním, na schůzce pracovní skupiny MAP  v kanceláři MAS „Přiďte pobejt!.  V pestrém zájmovém zastoupení popovídali o problémech a potřebách, které jejich činnosti doprovázejí. Prostřednictvím myšlenkové mapy dále zformulovali tematické okruhy, do kterých už budou dosazovat své konkrétní zkušenosti a požadavky na dalším připravovaném setkání 28. 11. 2016.
Více Pozvánka a zápis.

Více Pozvánka a Zápis

celý článek

Další schůzka zástupců institucí a spolků, které se věnují dětem v jejich volném čase, se uskutečnila 28. 11. 2016. Zde jsme již hovořili o konkrétních projektových záměrech.

   

Projekt

Cíl/Aktivita

Garant/partneři

Čtenářské kluby v ZŠ

Propojení výuky s činností knihovny /výlet za dobrým vzorem

Knihovny/ZŠ

Škola v muzeu

Propojení muzejních expozic  programů s polytechnickou výchovou v ZŠ /řemeslné dny pro vybrané děti

Muzea/ZŠ

Škola v DDM

Spolupráce DDM a ZŠ v polytechnické výchově /výlet za dobrým vzorem

DDM/ZŠ

Společný web vzdělávacích NNO

Společná propagace činnosti VNNO/využití existujícího webu krkonose.eu Svazku krk. měst a obcí

MAP/Svazek obcí Krkonoše


Více viz zápis

celý článek
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí
logo eu logo leader logo program rozvoje venkova