Aktivity spolupráce

Aktivity spolupráce jsou konkrétní akvitiy škol, organizací působících v neformálním a zájmovém vzdělávání, NNO, kulturních subjektů aj., kterými naplňujeme vizi, cíle a priority Strategického rámce - tedy to, čím zlepšujeme vzdělávání. Jsou to aktivity jedné organizace, ale i společné aktivity více organizací (Den Země apod.). Pojďte nám pomoci tyto aktivity MAPovat! Přiložený dokument je možné připomínkovat do 15. 11. 2017. Vaše návrhy, náměty, připomínky zasílejte, prosím, na sulanova.lenka@gmail.com. Můžete využít také připojený Připomínkový list.

Soubory ke stažení:

návrh Aktivit spolupráce ze dne 3. 10. 2017 (604kB)
Připomínkový list k Aktivitám spolupráce (35kB)

Akční plán MAP Jilemnicko

Akční plán je zásadní dokument MAPu, ve kterém formulujeme konkrétní aktivity škol pro naplnění priorit a cílů Strategického rámce. Tento dokument je výstupem workshopu k tvorbě akčního plánu (8. 6.), kde se za účasti členů pracovních skupin a dalších aktivních lidí podařilo vytvořit ucelený návrh. Veřejnost má možnost připomínkovat tento dokument do 23. 6. 2017. Pro připomínkování využijte připomínkový formulář, který zašlete a adresu sulanova.lenka@gmail.com.

Soubory ke stažení:

Akční plán_návrh (88kB)
Připomínkový list k Akčnímu plánu (35kB)

Strategický rámec MAP pro území SO ORP Jilemnice a Města Vysoké nad Jizerou

Soubory ke stažení:

Strategický rámec_MAP Jilemnicko_verze 04_13_9_2017 (2222kB)
Strategický rámec_MAP Jilemnicko_verze 03_31_1_2017 (789kB)

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí
logo eu logo leader logo program rozvoje venkova