Dokumenty projektu MAP Jilemnicko

Zde naleznete všechny relevantní dokumeny, které vznikly jako výstup projektu MAP Jilemnicko. Shrnují v sobě dvouletou práci na projektu, především pak spoečné plánování a vizi vzdělávání dětí a žáků do 15 let v ORP Jilemnice a Města Vysokoé nad Jizerou.

Strategický dokument MAP Jilemnicko

Finální dokument projektu, který v sobě shrnuje několik částí.

1) Analytickou část

2) Strategickou část

3) Akční plán

4) Implementační část

5) Přílohy

V některých částech se překrývá se samostatně schválenými dokumenty.

Strategický dokument MAP Jilemnicko byl schválen na 7. zasedání ŘV projektu dne 16. 1. 2018.

Soubory ke stažení:

Strategický dokument MAP Jilemnicko (2544kB)

Roční akčí plán na rok 2018

Roční akční plán projektu je přehled všech investičních priorit, aktivit škol a aktivit spolupráce škol v území. Je vypracován na rok 2018 s přesahem do června 2019, aby zachytil i školní rok 2018/2019. V dalších letech by měl být průběžně aktualizován.

Roční akční plán byl schválen na 7. ŘV projektu dne 16. 1. 2018.

Soubory ke stažení:

Roční akční plán MAP Jilemnicko na rok 2018 (1039kB)

Strategický rámec do roku 2023

Strategický rámec projektu do roku 2023 je vize vzdělávání dětí a žáků do 15 let v území v příslušném období. Zahrnuje priority a cíle, které si subjekty podílející se na vzdělávání stanovily a oblasti, ve kterých se chtějí zlepšovat.

Strategický rámec v průběhu projektu aktualizován, finální verze byla schválena ŘV dne 13. 9. 2017.

Soubory ke stažení:

Strategický rámec_MAP Jilemnicko_verze 04_13_9_2017 (4311kB)
Strategický rámec_MAP Jilemnicko_verze 03_30_1_2017 (789kB)
Strategický rámec_MAP Jilemnicko_verze 02_22_07_2017 (1947kB)

Seznam investičních priorit

Souhrn všech investičních akcí, které chtějí subjekty realizovat do roku 2023. Většina akcí má provazbu na jiné operační programy (IROP apod.), ze kterých mohou školy čerpat finance na své projekty. Soulad projektů zanesených v MAP je podmínkou přijatelnosti při předkládání žádostí do operačních programů.

Soubory ke stažení:

Seznam investičních priorit_ke SR 04_13. 9. 2017 (265kB)

Akční plán projektu

Akční plán navrhuje konkrétní opatření pro jednotlivé cíle a priority strategického rámce.

Soubory ke stažení:

Akční plán projektu MAP Jilemnicko (621kB)

Aktivity spolupráce

Dokument Aktivity spolupráce je souhrn všech aktivit spolupráce, které by rády organizace působící ve vzdělávání v území realizovaly. Zároveň to jsou aktivity, které naplňují akční plán a vize a cíle strategického rámce. S ohledem na množství plánovaných aktivit a velkou finanční náročnost je nutné hledat vhodné finanční zdroje a vybrat prioritní aktivity. Část těchto aktivit bude možné hradit z připravovaného projektu MAP II., ze zdrojů Operačního programu věda, výzkum a vzdělávání.

Soubory ke stažení:

Aktivity spolupráce_16. 1. 2018 (756kB)

Vzdělávací akce

V rámci realizace projektu (aktivita Budování znalostních kapacit) se uskutečnilo celkem 29 vzdělávacích akcí, které byly určeny především pro pedagogy, ředitele, ale i rodiče, veřejnost a další zájemce o vzdělávání. Seminářů/workshopů apod. se celkem zúčastnilo 765 osob.

Soubory ke stažení:

Harmonogram vzdělávacích akcí projektů (394kB)

Zapojené školy do projektu

Do projektu se zapojily všechny organizace působící ve vzdělávání dětí a žáků do 15 let v území (MŠ, ZŠ, ZUŠ, DDM), tj. 29 subjektů. Osloveny ke spolupráci byly i Gymnázium a střední odborná škola Jilemnice a Na horu, z. s., které rovněž působí ve vzdělávání, ale nejsou prioritní cílovou skupinou.

Soubory ke stažení:

Seznam zapojených subjektů do projektu MAP Jilemnicko (497kB)

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí
logo eu logo leader logo program rozvoje venkova