Další podpora MAS Libereckého kraje

MAS na území Libereckého kraje opět získaly podporu od Krajského úřadu v Liberci. Na svoji činnost v roce 2011-2012, získala také naše MAS podporu ve výši cca 240 tisíc. korun. Finance budou opět využity na podporu akcí pro veřejnost a pro prezentaci MAS. Děkujeme.

celý článek
 

MAS a finance

MAS „Přiďte pobejt!“ o. s. splnila podmínky pro čerpání peněz z Programu rozvoje venkova – IV. osa Leader. V rozmezí let 2008 až 2013 bude díky tomu disponovat cca 8 miliony korun ročně na projekty v území působnosti MAS.
Z těchto financí se také hradí chod její kanceláře.
Kromě těchto "evropských peněz" z dotačního programu Leader hledá jako i jiná občanská sdružení  MAS "Přiďte pobejt!" pro své cíle a akce finance v dalších zdrojích.

celý článek
Podpora Libereckého kraje
 

Podpora Libereckého kraje

Liberecký kraj od roku 2010 podporuje činnost MAS. V rámci projektu Podpora činnosti MAS "Přiďte pobejt!" (č. OPL/4688/2016) jsme získali dalších 120 tisíc korun na období 7-12/2016.
Finanční prostředky byly využity na provozní náklady kanceláře.

celý článek
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí
logo eu logo leader logo program rozvoje venkova