MAS a finance

MAS „Přiďte pobejt!“ o. s. splnila podmínky pro čerpání peněz z Programu rozvoje venkova – IV. osa Leader. V rozmezí let 2008 až 2013 bude díky tomu disponovat cca 8 miliony korun ročně na projekty v území působnosti MAS.
Z těchto financí se také hradí chod její kanceláře.
Kromě těchto "evropských peněz" z dotačního programu Leader hledá jako i jiná občanská sdružení  MAS "Přiďte pobejt!" pro své cíle a akce finance v dalších zdrojích.

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí
logo eu logo leader logo program rozvoje venkova