Výzva č. 08 - IROP - modifikovaná (výzva ukončena)

Bezpečně do škol a zaměstnání

MAS "Přiďte pobejt!" z. s. vyhlašuje dne výzvu k předkládání žádostí v rámci SCLLD do Integrovaného regionálního operačního programu :

„VÝZVA MAS „PŘIĎTE POBEJT!“ – BEZPEČNĚ DO ŠKOL A ZAMĚSTNÁNÍ -  II“

  • Termín vyhlášení výzvy: 1. 9. 2019
  • Termín zahájení příjmu žádostí: 1. 9. 2019
  • Datum ukončení příjmu žádostí : 31.12.2019, 16:00 (modifikovaná = posun termínu ukončení příjmu žádostí z 31.10. na 31.12.2019)

Dokumentace k výzvě ... 

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí
logo eu logo leader logo program rozvoje venkova