Pozvánka na valnou hromadu

Zveme Vás na valnou hromadu MAS "Přiďte pobejt!" z. s.

Dne:            18. 11. 2015

                     od 16,00 hodin

                     v zasedací místnosti MěÚ v Jilemnici

 Program:

  •  Zahájení
  •  Schválení programu valné hromady
  •  Volba sčítací a návrhové komise
  •  Schválení změn ve stanovách
  •  Diskuse
  •  Návrh a schválení usnesení
  •  Závěr
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí
logo eu logo leader logo program rozvoje venkova