Dokumentace k výzvě č. 10 - IROP

Níže naleznete text výzvy včetně příloh a platných pravidel. 

 

Žadatel se řídí do vydání právního aktu Obecnými a Specifickými pravidly pro žadatele a příjemce integrovaných projektů pro výzvu č. 53 IROP ve znění platném ke dni vyhlášení výzvy, tj. Obecnými pravidly (verze 1.13, platnost od 15.10.2019), Specifickými pravidly (verze 1.4, platnost od 8.10.2019). V době realizace, tj. od data vydání právního aktu, se příjemce řídí vždy aktuální verzí výše uvedených Pravidel.

Odkaz na aktuální dokumentaci v k výzvě řídícího orgánu.

Soubory ke stažení:

Text výzvy č. 10 - IROP - Bezpečně do škol a zaměstnání IV (843kB)
Hodnotící kritéria (937kB)
Interní postupy IROP (v3_1) (2376kB)
Obecná pravidla IROP (v1.13) (2905kB)
Přílohy obecných pravidel IROP (v1.13) - část I (7182kB)
Přílohy obecných pravidel IROP (v1.13) - část II (8852kB)
Specifická pravidla pro výzvu 53 (v1.4) (1687kB)
Přílohy specifických výzvy 53 (v1.4) - upraveno pro MAS (9145kB)
Seznam přijatých žádostí (454kB)
Seznam projektů vybraných k realizaci (171kB)

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí
logo eu logo leader logo program rozvoje venkova