Čmelák - Společnost přátel přírody

Čmelák - Společnost přátel přírody

Spolupráce s touto neziskovou ekologickou organizací spočívá především v oblasti environmentálního vzdělávání a poradenství a ochrany přírody a krajiny.

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí
logo eu logo leader logo program rozvoje venkova