Správa Krkonošského národního parku

Správa Krkonošského národního parku

MAS a správa KRNAP spolupracují především v následujících oblastech:

  • programy ochrany přírody (podpora zemědělských projektů zaměřených na péči o krajinu, na čistotu vod)
  • rozvoj šetrných forem turistiky (cyklostezky, hipostezky)
  • vzdělávání obyvatel v otázkách životního prostředí (alternativní zdroje energie, zpracování biomasy)
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí
logo eu logo leader logo program rozvoje venkova