Regionální centrum PRO-BIO

Činnost: spolupráce na vzdělávání veřejnosti v programech EU, příprava a psaní projektů, poradenství v ekologickém zemědělství

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí
logo eu logo leader logo program rozvoje venkova