Daphne– Institut aplikované ekologie

Daphne– Institut aplikované ekologie

„Plány šetrného hospodaření pro obce a zemědělce v NP Šumava a KRNAP“

Naše MAS zde má roli koordinátora a poradce. Zatímco loňský rok byl zaměřen na zemědělce – na základě 4 seminářů bylo vybráno 7 zemědělských subjektů pro zpracování plánů šetrného hospodaření pro jejich farmu, letošní rok by měl být věnován obdobným způsobem obcím. Závěrem projektu se uskuteční dvě konference, pro zemědělce a obce, s prezentací výstupů projektu.

Součástí zemědělské části projektu byla i exkurze na Moravu, kterou jsme podnikli v dubnu.(viz Aktuality)

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí
logo eu logo leader logo program rozvoje venkova