Jiné zdroje

čerpání dotací z jiných programů

Prostřednictvím MAS i individuálně je možné čerpat finanční podporu také z níže uvedených dalších zdrojů. Pokud nevíte jak, rádi vám poradíme.

Související externí odkazy:

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí
logo eu logo leader logo program rozvoje venkova