Kdo jsme?

Kdo jsme?

MAS „Přiďte pobejt!“ z. s. je dobrovolný spolek lidí, kteří usilují o rozvoj Jilemnicka v duchu společných představ a předsevzetí, Tento záměr se snaží naplnit mimo jiné i získáváním finanční podpory pro dané území. MAS „Přiďte pobejt!“ působí na Jilemnicku od roku 2004.

Členem našeho občanského sdružení se může stát každý
- kdo má rád místo, kde žije
- přemýšlí o jeho budoucnosti
- chce se podílet na rozvoji našeho regionu
V občanském sdružení se proto setkávají zástupci obcí, podnikatelé, místní spolky i neziskové organizace. Potkáte tu soukromé zemědělce, drobné řemeslníky, majitelé muzeí i soukromých firem, skauty, hasiče, zástupce Správy Krkonošského národního parku i horských zemědělských družstev. Podmínky pro vznik členství  a povinnosti  naleznete níže v odkazu platných stanov.

Soubory ke stažení:

Osvědčení o standardizaci MAS (670kB)
Stanovy schválené VH 18. 11. 2015 (262kB)
Stanovy schválené VH 18. 8. 2015 (360kB)
Stanovy schválené VH 20. 1. 2015 (2210kB)
Stanovy schválené VH 15.6. 2007 (144kB)
Jednací řád schválený VH 18.11. 2015 (164kB)
Jednací řád schválený VH 20.1. 2015 (81kB)
Jednací řád schválený VH 2.2. 2010 (93kB)
Seznam členů schválený Radou k 15.1.2015 (úplný bez osobních dat, s uvedením zájmové skupiny) (50kB)
Seznam členů schválený Radou k 21.6. 2012 (43kB)
Organizační struktura (79kB)
Členská přihláška s uvedeným seznamem zájmových skupin (513kB)

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí
logo eu logo leader logo program rozvoje venkova