Výzva č. 09 - IROP (výzva ukončena)

Bezpečnost dopravy

MAS "Přiďte pobejt!" z. s. vyhlašuje dne výzvu k předkládání žádostí v rámci SCLLD do Integrovaného regionálního operačního programu :

„VÝZVA MAS „PŘIĎTE POBEJT!“ – BEZPEČNĚ DO ŠKOL A ZAMĚSTNÁNÍ -  III“

  • Termín vyhlášení výzvy: 21. 1. 2020
  • Termín zahájení příjmu žádostí: 21. 1. 2020
  • Datum ukončení příjmu žádostí : 29. 2.2020, 23:59

Dokumentace k výzvě ... 

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí
logo eu logo leader logo program rozvoje venkova