Veřejné připomínkování návrhu koncepční části SCLLD 2021+

připomínkování 1. 4. 2021 - 15. 4. 2021

 

Níže je zveřejněna ke stažení první verze Koncepční části Strategie komunitně vedeného místního rozvoje  MAS „Přiďte pobejt!“ na období 2021–2027.

Jako znalce našeho krásného regionu Vás moc prosíme o prostudování tohoto dokumentu a jeho připomínkování. Podpůrné materiály jsou uvedeny v článku Podklady pro tvorbu SCLLD 21+.

Pro Vaše připomínky prosím použijte Připomínkový formulář (ke stažení níže) , který do 15.4.2021 zašlete na e-mailovou adresu masjilemnice@seznam.cz. Do předmětu prosím uveďte Připomínky SCLLD 21+.

Předem moc děkujeme.

Soubory ke stažení:

Připomínkový formulář (38kB)
Návrh Koncepční části SCLLD 21+ (2473kB)
Vypořádání přijatých připomínek (490kB)

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí
logo eu logo leader logo program rozvoje venkova