Turistika - cestovní ruchTuristika - cestovní ruch

Turistika - cestovní ruch

Území v působnosti MAS „Přiďte pobejt!“, o. s patří mezi z nejvíce navštěvované rekreační oblasti České republiky. Na jeho atraktivitě se podílejí výjimečné přírodovědné a krajinářské hodnoty území (na polovině území MAS se rozkládá Krkonošský národní park), které poskytují bohatou nabídku sportovního vyžití především v zimních sportech. Tyto aktivity jsou významným sezónním zdrojem příjmů, v poslední době - s ohledem na netradiční průběh některých zim - až přeceňovaným.

Předpokladem perspektivního rozvoje území je proto zdůraznění celoroční nabídky služeb s důrazem na tzv. měkkou turistiku, šetrně využívající horskou i podhorskou část oblasti. Pěší a poznávací turistika, cykloturistika a hipoturistika, rozvoj služeb zdůrazňujících jedinečnost území (ubytování na agrofarmách, v horských chalupách s konzumací místních produktů) i návrat k místním tradicím (jízdy na rohačkách, jarmarky, divadelnictví) pomohou učinit území návštěvnicky zajímavým po celý rok.

Podívejte se také:

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí
logo eu logo leader logo program rozvoje venkova