Co je Leader

Co je Leader

V dnešní Evropské unii tvoří venkovské oblasti 90 procent území a žije v nich 60 procent obyvatel. Každá venkovská oblast se potýká s vlastními problémy a i hledání východisek je nutné hledat v místním prostředí.
Díky těmto myšlenkám se na scéně Evropské unie postupně objevily iniciativy Leader I, Leader II a poté Leader + tj. programy, jejichž prostřednictvím mohly venkovské oblasti od roku 1991 plánovat a řídit vlastní rozvoje, aniž by se musely vzdát svého přírodního či kulturního bohatství.
Iniciátory jsou vždy místní akční skupiny (MAS), sdružující obce, místní podnikatele i nejrůznější neziskové organizace. MAS přebírají odpovědnost a připravují a schvalují opatření, které pak samy přímo provádějí. MAS rovněž navazují kontakty s partnery zabývající se rozvojem venkova, a tím dochází ke spolupráci na regionální, národní i mezinárodní úrovni.

Rokem 2013 se uzavírá pětileté období, kdy do regionu tekly prostřednictvím MAS „Přiďte pobejt!“ finance z Programu rozvoje venkova – osa IV. Leader. Od roku 2009 bylo do území touto cestou investováno téměř 40 milionů korun.

Podívejte se také:

Související externí odkazy:

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí
logo eu logo leader logo program rozvoje venkova