Spolky

Nejvýznamnějšími nositeli živé kultury regionu je řada divadelních ochotnických spolků (Benecko, Štěpanice, Jilemnice, divadelní soubor Krakonoš ve Vysokém nad Jizerou) a pěvecké soubory, často s dlouhou tradicí a téměř profesionální kvalitou (Svatováclavský sbor v Pasekách, skupina SATORI v Poniklé) pořádající každoročně festivaly často i nadregionálního významu (Pasecké hudební léto, Vysocký divadelní festival).
V obcích jsou iniciátory společenských a kulturních událostí především sbory dobrovolných hasičů (v každé obci). Právě oni organizují společenské akce (plesy, pálení čarodějnic, akce na Den dětí, kroužky pro mládež atd.). Významnou úlohu mají i sdružení a spolky žen, usilující o obnovu a zachování tradic (Krkonošské ženy, Jilemský spolek pro oblékání postaru).

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí
logo eu logo leader logo program rozvoje venkova