Skauti

Skauti

Tradiční a spolehlivou součástí mimoškolních aktivit dětí a mládeže na Jilemnicku jsou skautské oddíly. Skautské středisko Jilm Jilemnice sdružuje na 150 skautů a skautek v celkem 6 dětských oddílech a 3 oddílech pro dospělé (z toho je jeden odloučený oddíl v Lomnici n. Pop. a jeden v Rokytnici n. Jiz.).
Skauting je zaměřen na všestranný rozvoj osobnosti mladých lidí. V kolektivu kamarádů a prostřednictvím zábavného programu získávají široké spektrum důležitých dovedností – mimo jiné vztah k přírodě nebo sociální dovednosti. Program je realizován na pravidelných schůzkách každý týden, výletech a víkendových výpravách a na každoročních letních stanových táborech.
Středisko Jilm se pravidelně zapojuje do celostátních akcí Junáka (Betlémské světlo, sbírka Pomozte dětem, humanitární akce Kapka naděje), do regionálních akcí (Den Země, Dětský den) a pořádá vlastní akce pro druhé (Netradiční sporty, Srandahry aj.)

Více informací na www.skaut.jilemnicko.cz

 

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí
logo eu logo leader logo program rozvoje venkova