Dobrovolní hasiči

Dobrovolní hasiči

Hodně času a energie věnují mládeži také dobrovolní hasiči. Ve většině sborů regionu organizují pro mladé hasiče pravidelné schůzky, cvičení i soutěže v požárním sportu. Mnohaletou tradici má Pohár velitele v Čisté, dvoukolový Podkrkonošský pohár mládeže pořádá SDH Nedaříž, SDH Jilemnice zase každoročně pro mládež připravuje branně turistickou vycházku okolím Jilemnice nebo štafetový závod, v požárním útoku se soutěží i ve Víchové n. J. Region také často hostí okresní kolo hry Plamen.
Na jaře 2008 to bylo v Nedaříži a podzimní branný závod se poběží v Roztokách.

Také při zajišťování kulturního a společenského dění v obcích myslí hasiči na děti a mládež. Jsou pořádána například dětské karnevaly, dětské dny, předvánoční akce s nadílkou pro děti. V létě organizují hasiči pro děti i tábory
(Čistá, Jilemnice, Martinice). Na podzim pak SDH Jilemnice organizuje pro zájemce z řad mladých hasičů v regionu přípravné víkendové soustředění pro cca 200 účastníků.

Hasiči pracují dle možností s dětmi a mládeží především proto, že si tím vychovávají své nástupce pro dobrovolnickou činnost. Získané znalosti a dovednosti jsou ale upotřebitelné i v běžném životě při řešení nenadálých situací.

 

 

 

 

 

Související externí odkazy:

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí
logo eu logo leader logo program rozvoje venkova