Mateřská centra

Mateřská centra

V několika obcích vznikla v posledních letech mateřská centra, přispívající k pestrému a činorodému trávení času rodičů s malými dětmi. Pravidelný program, vlastní aktivita, tematické akce, odborné přednášky a semináře, prázdninové výlety jsou příležitostí pro maminky vyjít z izolace a stereotypu celodenní péče o dítě. Jejich potomci se v centrech učí prvním kontaktům se svými vrstevníky i dospělými mimo okruh rodiny.

Související externí odkazy:

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí
logo eu logo leader logo program rozvoje venkova