EkofarmyEkofarmy

Ekofarmy

Poznávání a turistika má v Krkonoších historii velmi starou. Služby turistům přicházející do Krkonoš se zde brzy staly vítaným zdrojem příjmů pro místní obyvatelstvo. Ubytovávání, průvodcovské služby, v podhůří pak povoznictví a řemesla pomáhaly vždy ekonomicky rozvíjet poměrně chudou příhraniční oblast a zvyšovat její prestiž v očích okolí. Také v současnosti zde nabízí ubytování řada ekofarem, jejichž služby odpovídají požadavkům Evropského centra pro eko agroturistiku – ECEAT.

Farma U Kotyků v Roztokách, nabízí ubytování na úpatí hor, zatímco rodinná farma horských hospodářů Waldmannových Zvonice v Pasekách nad Jizerou (700 m. n. m.) se může pochlubit mimořádnou polohou na pomezí Krkonoš a Jizerských hor, chovem ovcí plemene Romney March i bohatou kulturní tradicí místa (muzeum s krkonošskou houslařskou školou, Pasecké hudební slavnosti).

Farma HUCUL na Janově hoře (Vítkovice) potěší zase všechny ctitele chovu huculských koní svou stylovou hospůdkou s biokuchyní.

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí
logo eu logo leader logo program rozvoje venkova