Hospodáři z Rokytnice

Hospodáři z Rokytnice

Společnost Zemex v Rokytnici nad Jizerou hospodaří v programu ekologického zemědělství na ploše téměř 700 ha trvalých travních porostů, z nichž část se nalézá ve III. zóně Krkonošského národního parku. V současné době má cca 300 kusů skotu, z toho 160 ks dojnic.
Úkolem, který považují za prioritní, je modernizace současných provozů a zajištění zpracování vlastních produktů – především masa, aby mohla být ekonomicky zohledněna jeho nadstandardní kvalita (certifikace bio).

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí
logo eu logo leader logo program rozvoje venkova